Detailplaneeringud

Detailplaneering on dokument, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.

Kuna detailplaneeringu koostamine eeldab ka topo-geodeetilise alusplaani olemasolu, siis haakub custom-paper-writing.com/blog/category/term-paper-writing-tips/page/5 see valdkond otseselt geodeetilisi töid tegeva ettevõttega. Selleks, et Tellijal oleks mugavam ja otstarbekam detailplaneeringu protsessi läbi viia, pakume talle kompleksteenust, mis hõlmab nii maa-ala mõõdistamist kui ka detailplaneeringu koostamist.