Ehitusgeodeesia

Ehitus-geodeetilisi töid pakume teenindamaks ehitusobjekte.

See on protsess, mille käigus märgitakse ehitised või rajatised välja vastavalt ehitusprojektile ning asendiplaanile, teostatakse ehituse seiret ning kontrollitakse teostatud tööde vastavust ehitusprojektile ja dokumenteeritakse erinevate etappide ja konstruktsioonide ehitus.