Hoonete plaanistamine ja vajumisvaatlused

Hoonete ja rajatiste plaanistamise (ka mõõdistusprojekti koostamise) käigus mõõdistatakse objekt geodeetilise, fotogramm-meetrilise, laserskaneerimise või nende erinevate meetodite kombineeritud meetodiga.

Mõõdistuse tulemusel valmib objekti 3D mudel, mille baasil on võimalik kujutada objekti põhiplaane, vaateid ja lõikeid. Teenus on vajalik arhitektidele ja projekteerijatele ning kinnisvara omanikele kasutuslubade taotlemisel või ehitise ehitusregistrisse kandmisel. Samuti võimaldab antud toiming jäädvustada hoone digitaalselt ning näiteks amortiseerunud hoone korral on võimalik detailse plaani alusel taastada esialgsega identne hoone.

Deformatsioonide uurimine on mõõdistus, mille tulemusena tehakse kindlaks hoonete ja/või rajatiste vajumine, tõusmine või kuju muutused.

Esmalt määratakse kindlaks punktid jälgitaval objektil kolme koordinaadi mõõtmisega, seejärel korratakse mõõdistusi kindla aja-intervalliga, et arvutada kõrguste erinevuste kaudu mõõdistatava objekti asukohaline, kõrguseline või kujuline muutus. Mõõdistus on vajalik jälgimaks hooneid peale ehitamist või hoone vahetus läheduses tehtavate kaevamis- või puurimistööde käigus, hindamaks hoone seisukorda ning vältimaks võimalikke ehitisele ohtlikke deformatsioone.