Maakorraldus

Maakorraldustoimingute teenus on suunatud maaomanikele, omavalitsustele ning maa omandisse taotlejatele.

Valdkond sisaldab maakorralduskavade koostamist ning katastrimõõdistamisega seotud töid. Katastrimõõdistamine sisaldab järgmisi tööliike:

  • maa erastamine
  • maa tagastamine
  • maa munitsipaliseerimine
  • maa riigi omandisse jätmine
  • kinnistute jagamised ja liitmised
  • kinnistute piiride muutmised
  • looduses piirimärkide otsimine ja taastamine
  • plaanimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste piiristamine
  • konsultatsioon