Teostusmõõdistamine

Teostusmõõdistamine viiakse läbi ehitusobjektil (kas teed, hooned või kommunikatsioonid), mis annab ülevaate lõpetatud või pooleliolevate tööde etappidest ja vastavusest projektile.

Samuti koostatakse teostusjooniseid varem rajatud objektidele, mille joonised on omal ajal jäänud vormistamata või on mingil põhjusel kaduma läinud. Teostusmõõdistuse tellimise kohustus lasub reeglina ehitajal.