Topograafia

Topo-geodeetiliste alusplaanide koostamise teenus on vajalik peamiselt projekteerimis- ja planeerimisettevõtetele ja omavalitsustele.

See kujutab endast mõõdistust, mille käigus teostatakse määratletud maa-ala 3D mõõdistus koos olemasolevate kommunikatsioonide uurimisega ning lõpptulemusena valmib alusplaan koos tööde aruandega planeeringute ja projektide koostamiseks.